Hagel

Fristkalender

Nov
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for oktober

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Nov
11
11:30 AM11:30

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 3. kvartal

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

Meldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

Frister

Mva-meldingen for omvent avgiftsplikt sendes inn kvartalsvis til følgende datoer:

 • 1. kvartal – 10. mai

 • 2. kvartal – 10. august

 • 3. kvartal – 10. november

 • 4. kvartal – 10. februar

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Nov
15
11:00 AM11:00

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skatteoppkrever eller skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

View Event →
Nov
15
11:30 AM11:30

Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk for september og oktober

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Du som arbeidsgiver skal på eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket til dine ansatte for de to foregående månedene.

Les mer betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

View Event →
Nov
15
1:00 PM13:00

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd det første året.

Frister

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). 

Betaling

Du får tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og kidnummer. Betal til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til.

Les mer

View Event →
Nov
15
1:00 PM13:00

Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling

Som deltaker i ansvarlig selskap er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet.

Det produseres bare ett skatteoppgjør for inntekter fra det ansvarlige selskapet og dine øvrige inntekter. Du må da få fastsatt forskuddsskatt i tillegg til eventuelt ordinært skattetrekk i lønnen din.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen.

 • Du kan søke om endring av forskuddsskatt.

 • Både inntekt fra næringen og personlige inntekter/fradrag skal tas med.

 • Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i selvangivelsen.

Innbetalingen skjer fire ganger pr år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

View Event →
Nov
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding (unntatt elektrisk kraft)

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Dec
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for november

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Dec
10
12:00 PM12:00

Mva-melding – frist for levering og betaling (5. termin)

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Innleveringsfrister:

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

 1. termin – 10.april

 2. termin – 10. juni

 3. termin – 31. august

 4. termin – 10. oktober

 5. termin – 10. desember

 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år:

 • Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Dec
10
12:00 PM12:00

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrister:

1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Les mer

View Event →
Dec
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →

Oct
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding (unntatt elektrisk kraft)

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Oct
10
12:00 PM12:00

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrister:

1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Les mer

View Event →
Oct
10
12:00 PM12:00

Mva-melding – frist for levering og betaling (4. termin)

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Innleveringsfrister:

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

 1. termin – 10.april

 2. termin – 10. juni

 3. termin – 31. august

 4. termin – 10. oktober

 5. termin – 10. desember

 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år:

 • Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Oct
7
11:00 AM11:00

Levere A-melding for september

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Sep
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Sep
16
1:00 PM13:00

Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling

Som deltaker i ansvarlig selskap er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet.

Det produseres bare ett skatteoppgjør for inntekter fra det ansvarlige selskapet og dine øvrige inntekter. Du må da få fastsatt forskuddsskatt i tillegg til eventuelt ordinært skattetrekk i lønnen din.

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen.

 • Du kan søke om endring av forskuddsskatt.

 • Både inntekt fra næringen og personlige inntekter/fradrag skal tas med.

 • Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. Endelig underskudd tas med i selvangivelsen.

Innbetalingen skjer fire ganger pr år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

View Event →
Sep
16
1:00 PM13:00

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd det første året.

Frister

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). 

Betaling

Du får tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og kidnummer. Betal til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til.

Les mer

View Event →
Sep
16
11:30 AM11:30

Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk for juli og august

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Du som arbeidsgiver skal på eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket til dine ansatte for de to foregående månedene.

Les mer betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

View Event →
Sep
16
11:00 AM11:00

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skatteoppkrever eller skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

View Event →
Sep
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for august

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Sep
2
12:00 PM12:00

Mva-melding – frist for levering og betaling (3. termin)

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Innleveringsfrister:

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

 1. termin – 10.april

 2. termin – 10. juni

 3. termin – 31. august

 4. termin – 10. oktober

 5. termin – 10. desember

 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år:

 • Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Sep
2
12:00 PM12:00

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrister:

1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Les mer

View Event →
Aug
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding (unntatt elektrisk kraft)

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Aug
12
11:30 AM11:30

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 2. kvartal

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

Meldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

Frister

Mva-meldingen for omvent avgiftsplikt sendes inn kvartalsvis til følgende datoer:

 • 1. kvartal – 10. mai

 • 2. kvartal – 10. august

 • 3. kvartal – 10. november

 • 4. kvartal – 10. februar

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Aug
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for juli

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Jul
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding (unntatt elektrisk kraft)

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Jul
15
11:30 AM11:30

Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk for mai og juni

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Du som arbeidsgiver skal på eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket til dine ansatte for de to foregående månedene.

Les mer betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

View Event →
Jul
15
11:00 AM11:00

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skatteoppkrever eller skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

View Event →
Jul
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for juni

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
Jun
18
10:30 AM10:30

Levere særavgiftsmelding

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen). Meldingen leveres i systemet Elsær 2.0, og må gjøres av enten regnskapsmedarbeider, regnskapsfører, kontaktperson NUF eller norsk representant for utenlandsk enhet.

Rapporter særavgifter

Frister:

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.


View Event →
Jun
11
12:00 PM12:00

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrister:

1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Les mer

View Event →
Jun
10
12:00 PM12:00

Mva-melding – frist for levering og betaling (2. termin)

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Innleveringsfrister:

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

 1. termin – 10.april

 2. termin – 10. juni

 3. termin – 31. august

 4. termin – 10. oktober

 5. termin – 10. desember

 6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år:

 • Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer

View Event →
Jun
5
11:00 AM11:00

Levere A-melding for mai

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelserRapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå er samlet i A-meldingen.

A-meldingen leveres den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Du kan enten levere meldingen fra ditt lønns-/pensjonssystem eller ved direkte registrering i Altinn.

LES MER OM A-MELDINGEN

View Event →
May
31
2:00 PM14:00

Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport

Store flernasjonale konsern med konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året må rapportere overordnet informasjon om aktiviteten i alle land de har virksomhet. Konsernspissen skal levere en land-for-land-rapport innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret.

Les mer

View Event →
May
31
2:00 PM14:00

Levere skattemelding for næringsdrivende

Næringsdrivende må levere skattemeldingen/selvangivelsen elektronisk innen 31. mai.

 • Skattemelding for enkeltpersonforetak (ENK): Skattemeldingen (selvangivelsen) for formue- og inntektsskatt for næringsdrivende må leveres elektronisk.

 • Skattemelding for aksjeselskap (AS): Skattemeldingen og pliktige vedlegg skal leveres elektronisk av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Les mer om skattemelding for næringsdrivende

View Event →