Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene.