Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Rapportering om mottatt offentlig støtte

Foretak som mottar støtte i form av skatte- og/eller avgiftsreduksjon må rapportere dette til Skatteetaten.


Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for tildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftslettelser er å anse som offentlig støtte. Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig, og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.