Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt elektrisk kraft og NOx

Periodevis innrapportering av særavgifter for virksomheter som er registrert som meldingspliktige hos Skatteetaten.

Skal du endre på særavgiftsoppgaver som er levert i gammel løsning, skal endringer gjøres i den gamle løsningen (RF-1326)

Dette kan du gjøre elektronisk i ELSÆR 2.0:

  • Registrere og sende inn ny særavgiftsmelding
  • Oversikt over lagrede og innsendte meldinger
  • Forhåndsutfylt melding for særavgifter registrert på virksomheten
  • Mulighet for filopplasting fra egne systemer
  • Endre tidligere innsendte og forfalte meldinger. NB! Gjelder kun meldinger levert i ny rapporteringsløsning.
  • Tilbakemelding på PDF med KID

Du vil finne mer informasjon om ELSÆR 2.0 her.

Frist

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned. Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgiften har leveringsfrist hver tredje måned.

Betale

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Nytt kontonummer

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal innrapportere særavgifter i ELSÆR 2.0.

Adresse:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD