Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Levere tredjepartsopplysninger

20. januar er fristen for levering av tredjepartsopplysninger for følgende:

  • Innskudd, utlån og renter mv.: Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter.

  • Livsforsikring: Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing.

  • Individuelle pensjonsordninger: Livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, banker, forvaltningsselskap for verdipapirfond, verdipapirforetak mv. skal årlig levere opplysninger til Skatteetaten vedrørende individuelle pensjonsordninger.

  • Skadeforsikring: Forsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalinger på skadeforsikringer.

  • Boligsparing for ungdom (BSU): Banker, samvirkelag og spareforeninger skal levere opplysninger til Skatteetaten om konti for boligsparing for ungdom.

  • Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring: Forhåndsgodkjente institutter skal levere opplysninger til Skatteetaten om tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring som gir rett til fradrag for giver.

  • Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn: Forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn skal levere opplysninger til Skatteetaten om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag.

  • Underholdsbidrag: NAV skal levere opplysninger til Skatteetaten om underholdsbidrag og bidragsgjeld som innkreves.

  • Pass og stell av barn: Barnehager og skolefritidsordninger skal levere opplysninger til Skatteetaten om kostnader foreldrene har hatt til pass og stell av barn.