Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Levere kontrollopplysninger for kjøp fra primærnæring

Næringsdrivende kjøper og omsetter landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene til Skatteetaten.