Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Sende årsoppgave til dine arbeidstakere for forrige inntektsår

Frist for å sende ut sammenstilling av opplysninger til inntektsmottakerne er 1. februar i året etter inntektsåret.

Sammenstillingen skal inneholde:

  • Summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser) Samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Med samme type ytelse menes ytelser som har like egenskaper i rapporteringen.

  • Summen av feriepengegrunnlaget

  • Summen av rapportert forskuddstrekk

  • Ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i  arbeidsgivers systemer