Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Verdipapirfond, aksjesparekonto og andre finansprodukter

10. februar er fristen for levering av tredjepartsopplysninger for:

  • Verdipapirfond: Forvaltningsselskap, Verdipapirsentralen og andre som selger fond og som er opplysningspliktige skal levere opplysninger til Skatteetaten om verdipapirfond.

  • Aksjesparekonto: Tilbydere av aksjesparekonto (ASK) skal levere opplysninger til Skatteetaten.

  • Andre finansprodukter: Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er rapporterer CRS/FATCA-opplysninger gjennom formatene for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring, Verdipapirfond eller Aksjesparekonto, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Andre finansprodukter.