Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Rakk du ikke fristen, kan kravet tas med i en kompensasjonsmelding for neste termin. En ny termin åpner ca 40 dager før fristen.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrister:

1. termin 10. april
2. termin 10. juni
3. termin 31. august
4. termin 10. oktober
5. termin 10. desember
6. termin 10. februar

Les mer