Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Levere tredjepartsopplysninger

15. februar er fristen for å levere tredjepartsopplysninger for følgende:

Betalinger til selvstendig næringsdrivende: Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal rapportere det fakturerte beløpet, ekskl. mva.

Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk: Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphavsmann til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen.