Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Boligselskap – korrigeringer i innsendte tredjepartsopplysninger

Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Det er vanligvis boligselskapets forretningsfører som leverer opplysningene.