Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Korrigeringer i innsendte tredjepartsopplysninger

1. mars er fristen korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger for:

 • Innskudd, utlån og renter mv.

 • Livsforsikring

 • Individuelle pensjonsordninger

 • Skadeforsikring

 • Verdipapirfond

 • Aksjesparekonto

 • Boligsparing for ungdom (BSU)

 • Boligsameier

 • Fagforeningskontingent

 • Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

 • Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

 • Pass og stell av barn

 • Underholdsbidrag

 • Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk