Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av det du forventer av overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, bosatt i Norge, kan søke om forskuddsskatt dersom det forventes skattepliktig overskudd det første året.

Frister

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). 

Betaling

Du får tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og kidnummer. Betal til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til.

Les mer