Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Les mer