Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling

Mva-meldingen for primærnæring skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

Les mer