Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - frist for levering

Søknad om utsatt levering må være bekreftet av Oljeskattekontoret innen leveringsfristen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.