Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk for september og oktober

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Du som arbeidsgiver skal på eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket til dine ansatte for de to foregående månedene.

Les mer betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift