Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Mva-melding – frist for levering og betaling (4. termin)

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Innleveringsfrister:

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned:

  1. termin – 10.april

  2. termin – 10. juni

  3. termin – 31. august

  4. termin – 10. oktober

  5. termin – 10. desember

  6. termin – 10. februar

Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år:

  • Årstermin: – 10. mars

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Les mer