Hagel

Aktuelt

Aktuelt

Reglene for beskatning av personalrabatter endres

Ved nyttår innførte regjeringen nye regler for såkalte naturalytelser. Forslag til nye regler om rapportering og skattlegging av personalrabatter vakte som ventet oppstandelse og protester fra næringslivet. Nå har myndighetene lyttet til kritikken og justert beløpsgrensene.

De mange som håpet at regjeringen kom til å fjerne denne ekstraskatten blir imidlertid skuffet. For det endte med et forslag der grensen for skattefrie rabatt heves fra 7000 til 8000 kroner per år. I tillegg øker beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1000 til 2000 kroner. Det vil med andre ord si at man kan få gaver og goder for maksimalt 10.000 kroner i året.

- Det er viktig for oss i Hagel å holde oss oppdaterte slik at våre kunder skal bruke minst mulig tid på dette, og kunne ha fullt fokus på inntektsbringende virksomhet, understreker daglig leder i Hagel, Kjell A. Ulvatn.

Han mener det en viktig oppgave for regnskapsbransjen er nettopp å være støtdemper og kommunikasjonskanal mellom bedriftene og byråkratiet.

Kort oppsummert ser regjeringens regelendringer slik ut:

  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.

  • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt.

  • I og med det nye taket på 8.000 kroner, betyr dette at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner.

  • 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Man forutsetter at endringene får virkning tilbake til 1. januar.Geir Dahle