Hagel

Aktuelt

Aktuelt

Frokostseminar: Bokettersyn - muligheter og fallgruver

Alle virksomheter risikerer å få bokettersyn fra skattemyndighetene. I samarbeid med KPMG Law Advokatfirma arrangerer Hagel frokostseminar i slutten av april der aktuelle tema knyttet bokettersyn vil bli belyst.

Photo by stevanovicigor/iStock / Getty Images

Photo by stevanovicigor/iStock / Getty Images

Både KPMG og Hagel har lang erfaring i å bistå kunder over hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret.

På seminaret vil foredragsholderne Guro Fagerbakke og Anne Kristin Meyer fra KPMG Law Advokatfirma dele sine erfaringer fra arbeid knyttet til bokettersyn, og etterfølgende klager til skattekontoret og skatteklagenemnda.

Blant temaene som vil bli belyst er:

  • bedriftens forberedelse og klargjøring før kontroll

  • fremleggelse av skriftlig dokumentasjon og elektronisk arkiv

  • hvordan imøtegå varsel om endring av skatte- og avgiftsfastsettelse

  • nye dokumenter og nye faktiske opplysninger

  • hva skjer når skattekontoret foretas en endring av skatte- og avgiftsfastsettelsen

  • klage på endringsfastsettelse

  • søksmål og stevning

Målgruppen for tema og seminaret er eiere, daglig ledelse, finans/økonomi/prosjektledere og regnskapsførere.

Kurset gir 1,5 time med godkjent etterutdanning innenfor skatt- og avgiftsrett.

Tid: 30. april 2019, kl. 09.00-10.30

Sted: Hagel AS, Dampen i Hagellia, Isdalstø

Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Velkommen skal du være!

Geir Dahle