Hagel

Fristkalender

Back to All Events

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakares felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.